Handbal Vereniging Lelystad (HVL) wil zich inzetten voor sociale veiligheid voor al onze leden en sporters, vrijwilligers en hulpouders. HVL wil dat iedereen zich veilig kan voelen. Dit kan alleen als men elkaar in diens waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit houdt in dat HVL alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende-, racistische-, seksistische- of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen ontoelaatbaar acht.

Het bestuur heeft in samenwerking met onder andere de vertrouwenscontactpersoon een Preventie- en Integriteitsbeleid en Sociale Veiligheid voor HVL opgesteld. Daarnaast zijn gedragscodes opgesteld voor bestuursleden, leden en sporters, structurele trainers en coaches en voor verenigingsscheidsrechters. Het Preventie- en Integriteitsbeleid en Sociale Veiligheid binnen HVL en de betreffende gedragscodes zijn via deze link te raadplegen.

Wij vragen een ieder om de documenten goed door te nemen om vervolgens ook bij te dragen aan een sociaal-veilig klimaat binnen onze mooie vereniging. Ieder lid heeft inmiddels de betreffende documenten ook per e-mail ontvangen.

Heb je vragen of behoefte om over dit onderwerp te praten neem dan contact op met Naren Sahai via secretaris@handbalvereniginglelystad.nl.

ALGEMEEN

GEDRAGSCODE VOOR LEDEN EN SPORTERS
GEDRAGSCODE VOOR TRAINERS EN COACHES
GEDRAGSCODE VOOR VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS
GEDRAGSCODE VOOR  BESTUURSLEDEN
Scroll naar boven