HomeProtocol ‘Verantwoord Handbal’

Handbal Vereniging Lelystad Oktober 2020; Veldseizoen. Versie 4 - 02-10-2020

Inleiding

Het seizoen 2020/2021 is begonnen!

In vergelijking met het einde van vorig seizoen, zijn er minder restricties vanuit het Sportbedrijf en het RIVM aan het handbal verbonden. Minder, betekent echter niet dat er helemaal geen afspraken zijn om ons aan te houden.

Een uitgebreid Coronaprotocol, zoals voorheen is opgezet, is op het moment geen sprake van. Vandaar dat er vanaf nu binnen de vereniging wordt geleefd volgens dit nieuwe protocol; het protocol ‘Verantwoord Handbal’, waarin de belangrijkste restricties en afspraken staan waar men zich binnen de vereniging aan heeft te houden.

Het bestuur gaat er van uit dat een ieder die direct verbonden is aan HVL dit bestand goed tot zich neemt. Indien men zich niet aan de afspraken weet te houden, hebben de aangewezen CV’s te allen tijde de bevoegdheid om iemand weg te sturen van het sportcomplex.

Laten we er samen een gezond en sportief seizoen van maken!

Algemene informatie over het Coronavirus vindt u hier:
Rijksoverheid
RIVM
NOC*NSF

Alle aanwezigen op de sportlocatie

Alle aanwezigen dienen rekening te houden met de hygiëneregels van het RIVM. Meer hierover te vinden op de website. In het kort:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Was vaak je handen.

Wedstrijden

Voor de corona-regels rondom wedstrijden, kunt u terecht op de website van het NHV: handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden

De regels die u hier kan vinden, dienen t.a.t. aangehouden te worden.

Leden

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

 • Bij aankomst op het complex ontsmet u uw handen.
 • Voorafgaand en na afloop van het handballen dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen zijn.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Indien mogelijk, wordt het wel gewenst dat het lid omgekleed en al aankomt op de vereniging.
 • Deelnemers aan trainingen en/of wedstrijden nemen hun eigen drinken mee. Er wordt niet vanuit elkaars fles/bidon gedronken.
 • Bij het voorbereiden van de wedstrijddag, desinfecteert u eerst uw handen. U zet de stoelen voor het publiek op 1.5 meter afstand van elkaar.
 • Achter de wedstrijdtafel mag één persoon zitten van 18>, en twee van >18.
 • In de dug-out mogen alleen de spelers en begeleiders plaatsnemen van het eigen team.
 • De buitenranden van de dug-outs dienen niet aangeraakt te worden. Hangen en leunen zijn dus niet toegestaan.
 • Voor de teams waarvan de spelers 18 jaar en ouder zijn geldt dat zij met max. 3 man in de dug-out mogen. Indien er meer man tot het team toebehoort, moeten zij extra stoelen naast de dug-outs neerzetten.
 • Uitwedstrijden: Leden van 18 jaar en ouder dienen, waar mogelijk, voor eigen vervoer te zorgen. Indien het niet anders mogelijk is, word je geacht om met max. 3 man in één auto te zitten. Het advies is om een mondkapje te dragen. Noodzakelijke chauffeurs naar wedstrijden tellen mee als teambegeleiding, en mogen dus aanwezig zijn bij de wedstrijden.
 • Na de wedstrijd dient u het sportcomplex z.s.m. te verlaten

Toeschouwers

Trainingen, wedstrijden, toernooien en evenementen zijn weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn.

 • Bij aankomst op het complex ontsmet u uw handen.
 • Toiletvoorzieningen van de sportaccommodatie zijn open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.
 • De sportkantine is niet open.

Volg altijd de adviezen van de coronaverantwoordelijke van de vereniging en/of locatie op. Zo houden wij het sporten voor iedereen leuk!

Gebruik koffiekar

 • Als u achter de koffiekar staat, dient u uw handen te hebben ontsmet en de handschoenen te dragen die aanwezig zijn in de kar.
 • U dient regelmatig de contactpunten en de bovenkant van de kar schoon te maken.
 • Een mogelijkheid om te pinnen is er.
 • Laat het geld neerleggen op de koffiekar als er betaald wordt. Leg het eventuele wisselgeld ook op de kar terug.

Vanuit de rijksoverheid:

Is het nog veilig om te betalen met contant geld?

Ja. Het RIVM geeft aan dat de kans zeer klein is dat het virus zich verspreidt via oppervlakten, zoals geld. Veilig betalen staat wel voorop, zowel bij contant betalen als bij pintransacties. Leg dus het geld op de balie neer als u betaalt met bankbiljetten en munten. Zo voorkomt u handcontact met de kassamedewerker en wordt verdere verspreiding van het virus tegengegaan.

Veelgestelde vragen

Voor korte antwoorden op veelgestelde vragen, verwijzen we door naar de website van het NHV: https://www.handbal.nl/corona-en-competitie/

Coronavertegenwoordigers HVL

De Coronavertegenwoordigers (CV’s) zien erop toe dat er binnen de vereniging geleefd wordt aan de hand van dit protocol. CV’s hebben het recht om aanwezigen op de accommodatie naar huis te sturen, wanneer er twijfels zijn over gezondheid of er herhaaldelijk niet aan de opgelegde regels gehouden word.

Yvonne Arnoldt: 06-23541183 en Sem van Gils: 06-30290616

WIL JE LID WORDEN VAN ONZE HANDBAL CLUB?

MAAK KENNIS MET HVL