HomeCoronaprotocol

Handbal Vereniging Lelystad Juni 2020 Versie 3 - 01-06-2020

Inleiding

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Op 6 mei is iedereen boven de 13 jaar daar ook aan toegevoegd.

Dit protocol is gebaseerd op het ‘Protocol Handbal Breedtesport’ van het Nationaal Handbal Verbond (NHV) en het ‘Protocol Verantwoord Sporten’ van Sportbedrijf Lelystad. Protocollen kunnen constant wijzigen aan de hand van de nieuwe maatregelen en zijn leidend. Handbal Vereniging Lelystad heeft de verantwoordelijkheid voor de eigen sportactiviteiten en het handhaven van het protocol.

Op woensdag 6 mei 2020 is er op de persconferentie bekend gemaakt dat het sporten op buitenaccomodaties voor alle leeftijden, vanaf maandag 11 mei 2020 toegestaan is.

Op woensdag 27 mei 2020 heeft het kabinet besloten om de maatregelen verder te versoepelen.

Veiligheid- en hygiëneregels

Algemeen

De onderstaande veiligheid- en hygiëneregels gelden te allen tijde op en rondom de accommodatie naast sporthal de Rietlanden, tijdens en rondom het gebruik hiervan:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primairom te sporten en te bewegen;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/bewegen;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
 • Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;

Regels van Sportbedrijf Lelystad

Met inachtneming van de volgende regels mag de vereniging de buitensportaccommodatie gebruiken:

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.
 • Steeds geldt: Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.
 • Steeds geldt: Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.
 • Voor sporters vanaf 19 jaar is de buitensportaccommodatie open.
 • Voor ouder(s)/verzorger(s) is de accommodatie gesloten (tot nader orde). Kinderen worden afgezet bij de ingang en er staan geen ouder(s)/verzorger(s) langs de lijn.
 • De kleedkamers zijn en blijven gesloten. Kinderen en jongeren kleden zich thuis om en douchen thuis.
 • Toiletten zijn wel bereikbaar en open. De sportvereniging draagt zorg voor regelmatige schoonmaak en desinfectie.
 • De kantine, het clubhuis of sociëteit mag vanaf 1 juli, onder voorwaarden, open. Dit is onder voorbehoud dat de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft.
 • De regels en de maatregelen van het RIVM worden strikt nageleefd.

Voor begeleiding van sportactiviteiten is het volgende advies uitgebracht: Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts

Regels voor trainers en begeleiders

De trainers en begeleiders van HVL dienen zich, waar mogelijk te houden, aan onderstaande regels:

 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • Bereid je training goed voor. Vanaf 13 jaar geldt, houdt 1,5 meter afstand ook onderling;
 • Zorg dat er in de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen ‘kinderen t/m 12 jaar’ en vanaf 13 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 • Zorg dat de training klaar staat als de deelnemers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat deelnemers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • Maak vooraf (gedrags)regels aan deelnemers duidelijk, met name voor de groep vanaf 13 jaar waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • Ga voorafgaand aan de training na bij de deelnemers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • Wijs deelnemers op het belang van handen wassen en laat deelnemers geen handen schudden;
 • Help de deelnemers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Houd 1,5 meter afstand met al je deelnemers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact), tenzij jijzelf in de groep t/m 18 jaar behoord;
 • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • Laat deelnemers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De deelnemers moeten na afloop direct vertrekken;
 • Laat deelnemers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Per 1 juni geldt vanuit het NHV voor handbaltrainingen op het veld voor jeugd tot en met 18 jaar GEEN beperking in het aantal personen;

Voor de deelnemers

Deelnemers aan de trainingen dienen te houden aan onderstaande regels:

 • Je neemt een eigen bal mee;
 • Je neemt een eigen, gevulde, bidon mee;
 • Deelnemers mogen onderling met een bal overgooien, mits zij van te voren de handen hebben gewassen en/of gedesinfecteerd;
 • Wanneer een bal in het gezicht komt, mag deze niet meer gebruikt worden, totdat deze schoongemaakt is;
 • Deelnemers mogen het trainingsveld niet verlaten zonder toestemming van de trainer/begeleider;
 • Deelnemers jonger dan 19 jaar die in een hoger team meespelen, dienen zich te houden aan de opgelegde regels voor leden van 19+ jaar oud;
 • Douchen na de training, op het sportcomplex, is niet toegestaan;

Voor ouders/verzorgers

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

Aan onderstaande regels dient u zich te houden, om de gezondheid en veiligheid van de leden te
waarborgen:

 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de training, zodat de trainer rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kindweer laten sporten en naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na hetlaatste contact;
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Coronavertegenwoordigers HVL

De Coronavertegenwoordigers (CV’s) zien erop toe dat er tijdens het gebruik van de sportaccommodatie gesport wordt aan de hand van dit protocol. Zij zullen herkenbaar zijn door het dragen van een hesje. CV’s hebben het recht om aanwezigen op de accommodatie naar huis te sturen, wanneer er twijfels zijn over gezondheid of er herhaaldelijk niet aan de opgelegde regels gehouden word.

Yvonne Arnoldt: 06-23541183 en Sem van Gils: 06-30290616

WIL JE LID WORDEN VAN ONZE HANDBAL CLUB?

MAAK KENNIS MET HVL