Mocht je geen lid meer willen zijn van Handbal Vereniging Lelystad, dan moet je vóór 31 mei van het lopende seizoen schriftelijk opzeggen. Tot 1 juli ben je nog wel de contributie verschuldigd. Ben je niet uitgeschreven vóór 31 mei, wordt je lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. Zeg je in de loop van het seizoen je lidmaatschap op, dan ben je voor het hele seizoen contributie verschuldigd.

Om de uitschrijving mogelijk te maken, dient er aan alle contributieverplichtingen zijn voldaan.

Je ontvangt altijd een bevestiging van je opzegging.

Indien je binnen een periode van 6 maanden na uitschrijven weer lid wilt worden van Handbal Vereniging Lelystad, betaal je € 50 inschrijfgeld, naast het eerste maandelijkse incasso.

Als je naar een andere vereniging wilt moet je, na het opzeggen bij Handbal Vereniging Lelystad  een overschrijvingsverzoek doen bij het NHV door middel van het invullen van een overschrijvingsformulier.

  Uitschrijfformulier

  Voornaam:
  Voorletters:
  Tussenvoegsel
  Achternaam:
  Geslacht:
  Geboortedatum:

  E-mailadres:
  Telefoonnummer:

  Gaat u bij een andere vereniging handballen?
  JaNee
  Registratienummer:

  Bericht:


  Scroll naar boven